Ons doel:

De Stichting Visserij & Natuur staat voor duurzame visserij, waarbij de visser ook economisch duurzaam ondernemen.

In onze missie zijn ' People, Planet en Prosperity ' belangrijke pijlers, waarbij bewust de aarde voor de welvaart komt.


Duurzaamheid begint aan de basis.

Wij hebben op onze schepen het gewicht van de tuigen en netten teruggebracht van 5000 kg naar 3700 kg., zo is er minder brandstof nodig en is de CO 2 uitstoot lager.

De maaswijjdte van onze netten is minimaal 24 mm tussen de knopen, hierdoor wordt er tijdens het vissen al een betere selectie gemaakt, kunnen de kleinere garnallen nog even doorgroeien, wat beter is voor de visstand.


De stichting Visserij & Natuur evalueert de behaalde resultaten en maakt ieder jaar een plan voor verdere verduurzming van de garnalenvisserij.

Voor het verkrijgen van ons label zijn alle schepen 100% gecontroleerd en goedgekeurd en worden daarna iedere 2 jaar gecontroleerd door het onafhankelijke instituut KIWA VERIN.

Tevens vinden er steekproeven plaats die KIWA VERIN tussentijds onaangekondigde uitvoert..


Wij willen ervoor zorgen dat er minder garnalen die volgens de Europese norm geschikt zijn voor menselijke consumptie, tot diervoeder worden verwerkt.

De spijlwijdte van het zeven in de Nederlandse afslagen staan namelijk nu op 6.8 mm, terwijl de Europese norm 6.5 mm is.

Vele kilo`s garnalen uit dit verschil van 0.3 mm verdwijnen nu in diervoeder.

Daar willen wij een oplossing voor vinden en deze garnalen te verwerken in hoogwaardige producten.

Deze visie past bij het kringloop landbouwbeleid van de huidige minister. Net als de minister streven wij naar 0 % ziftsel.


Wij willen de vissers die bij ons zijn aangesloten de kans geven om mee te praten om mee te denken. Deze feedback wordt meegenomen in de overlegrondes met het ministerie, de visserijverenigingen en de natuurorganisaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier op de website.


Onze projecten


Ontwikkelingen


Het advies orgaan


Onze bronnen